Заменицима председника суда, поред општих послова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то:

судији Предрагу Павловићу, заменику који је задужен за надзор над обављањем рада запослених у Судској јединици у Смедеревској Паланци, газдовање судском зградом у Судској јединици у Смедеревској Паланци под надзором, упутствима и налозима председника суда, поступање по захтевима за изузеће и искључење судија које поступају у судској јединици у Смедеревској Паланци.

Заменик који руководи судском јединицом у Смедеревској Паланци дужан је да председнику суда доставља месечне извештаје о свом раду у вези са посебним овлашћењима, обавезама и одговорностима.