Писарница

Радно време Основног суда у  Великој Плани  је од 7,30  до 15,30 часова.

Писмена се могу предавати у седишту суда и судској јединици у току целог  радног времена, а иницијални акти примају се, разврставају и предузимају друге радње, у складу са чл.114. , 163. , 165.  и 166. Судског пословника. Писмена се предају у два примерка за суд и у довољном броју примерака за супротну страну.

Радно време Службе овере потписа и преписа је од 8,30 до 14,30 часова.

Радно време писарнице са странкама је  од 9 до 13 часова.